Tábory

Letní příměstské tábory 2020

Tábory jsou cílené na podporu sladění rodinného a profesního života rodičů dětí 1. -5. tříd základních škol. Jsou finančně podpořené Evropským sociálním fondem.  

Podmínky spojené s dotovaným místem na táboře si můžete najít zde

Ceny táborů pokrývají pouze základní náklady - stravné, pojištění, jízdné, vstupy, případně nákup nějakého materiálu či pomůcek, nebo odbornou výpomoc.

  • provozní doba letních příměstských táborů je od 8:30 - 17:30 hodin

  • pro více informací můžete psát na inaliskova@naslunci.org nebo volat na 776 043 571

  • vyplněním přihlášky si rezervujete místo, v blízké době Vás budeme kontaktovat

13. - 17. 7. 2020

Filmový

Točit mobilem? Ale i kamerou? Naučit se stříhat film? Být ale i hodně v lese?

Pracovat ve skupině? Jak zpracovat svůj nápad? Týden objevů, pokusů a zábavy..

Tábor pro děti 10 - 14 let

Vede: David, Madla a Florián

Cena: rozepsáno v přihlášce

3. - 7. 8. 2020

Řemeslný

Tvořit rukama, zhmotňovat své nápady. Každý den jiné řemeslo, jiná technika projevu. Tento tábor budou zváni různí lidé, kteří nám představí své řemeslo.

Tábor pro děti 1. - 5. tříd ZŠ

Vede: David, Madla a hosté

Cena: 700 + stravné

20. - 24. 7. 2020

Výpravy

Výpravy do Jinosvěta. Pěšky společně na kouzelná místa okolní krajiny, s mapou i bez. V Jinosvětě však platí jiná pravidla...jaká??

Tábor pro děti 1. - 5. tříd ZŠ

Vede: Jiří, Madla

Cena: 700,-

17. -21. 8. 2020

Indiánský

Spousta nových a dobrých dovedností, stavění týpí, rozdělávání ohně, orientace v lese, kultivace ctností a sbírání bobříků, a jistě mnoho dobrodružství.

Tábor pro děti 1. - 5. tříd ZŠ

Vede: Jiří, Madla

Cena: 700,-

Fungujeme díky finanční podpoře Evropské unie

© 2020 by Ina, Karolina and Lucie