top of page

Komunitní centrum Na Slunci                                              Rudka 80, 679 72  Kunštát

  • funguje jako zázemí pro aktivity mladých rodin přistěhovalých do Kunštátu a jeho okolních částí, pro které je nejsnadnější propojení se skrze děti a společné komunitní akce s kulturním a vzdělávácím přesahem

  • je místem, které umožňuje propojení se starousedlíky, místem, které podporuje dobré sousedské a lokální vztahy

  • řeší absenci místa pro vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity

  • akce, a to nejen pro děti, ale i mládež a dospělé, včetně seniorů

  • řeší absenci místa pro kroužky, workshopy pro dospělé, komunitní aktivity, besedy, cvičení apod. 

kontakt: inaliskova@naslunci.org                 776 043 571

KC duben oprava 24.png
KC březen 24.png

Společně s komunitním dětským klubem Dobrodružina je finančně spolupodpořeno v rámci projektu  Podpora sociálního začleňování na území MAS Boskovicko PLUS s registračním číslem: CZ.03.02.01/00/22_008/0000109 podpořeného v programu OPZ+ Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1).

bottom of page