Promena

jelínkova areálu

ˇ

Činnost spolku Na Slunci je od svého počátku provázána s areálem Jelínkovy chaty. Právě v objektu Jelínkovy chaty od roku 2014 provozujeme Lesní mateřskou školu Jelínek. Od září v areálu sídlí i Lesní klub Koloušek pro další předškolní děti, který má zázemí v maringotce. Dále zde pořádáme např. příměstské tábory a environmentální programy pro školy a školky z regionu. 

 

Areál vnímáme jako místo s jedinečným geniem loci. Je rozlehlý, členitý a jeho velkou devizou jsou vzrostlé stromy. Především roky neudržovaná zeleň v kombinaci s původními chatami dává areálu nádech dobrodružného až tajemného místa; alespoň tak cítíme, že děti, navštěvující tento areál, celý prostor vnímají. Nevnímají ale, že zub času se místy zakousal už dost hluboko… Vzhledem k poslání spolku a našemu pozitivnímu vztahu k areálu, jsme se proto rozhodli iniciovat jeho celkovou obnovu a proměnu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Získali jsme grant Nadace Via v programu Místo, kde žijeme a účast v něm je náš první krok na naší cestě. Tento program má za cíl propojit místní lidi, neziskovky, firmy a instituce a společně upravit konkrétní veřejný prostor. Postupnými kroky od zapojení veřejnosti do komunitního plánování využití areálu, přes podrobnější společnou debatu o vybraných nápadech se chceme dopracovat až k podrobné architektonické studii pro celý areál a jeho stavby. Na základě této studie budeme dále hledat finanční zdroje a spolu s místní komunitou postupně realizovat proměnu areálu.

Nadace Via je nezávislá česká nadace, která za 22 let podpořila přes 5000 projektů, v nichž aktivní lidé zlepšují místo, kde žijí.

Projdete se

areálem

ˇ

Tento projekt podpořila Nadace Via díky darům Hamers Foundation, společnosti Hornbach, pana Martina Kulíka a dalších individuálních dárců.

Celý projekt by nemohl být realizován bez spolupráce a podpory města Kunštát.
IMG_8314
IMG_8325
IMG_8331
Via_komise
Jeleni-chata
kunstat_mkz_2020_2-650x406

Z našeho blogu

© 2021 by Ina, Karolina and Lucie