Promena

jelínkova areálu

ˇ

Činnost spolku Na Slunci je od svého počátku provázána s areálem Jelínkovy chaty. Právě v objektu Jelínkovy chaty od roku 2014 provozujeme Lesní mateřskou školu Jelínek. Od září v areálu sídlí i Lesní klub Koloušek pro další předškolní děti, který má zázemí v maringotce. Dále zde pořádáme např. příměstské tábory a environmentální programy pro školy a školky z regionu. 

 

Areál vnímáme jako místo s jedinečným geniem loci. Je rozlehlý, členitý a jeho velkou devizou jsou vzrostlé stromy. Především roky neudržovaná zeleň v kombinaci s původními chatami dává areálu nádech dobrodružného až tajemného místa; alespoň tak cítíme, že děti, navštěvující tento areál, celý prostor vnímají. Nevnímají ale, že zub času se místy zakousal už dost hluboko… Vzhledem k poslání spolku a našemu pozitivnímu vztahu k areálu, jsme se proto rozhodli iniciovat jeho celkovou obnovu a proměnu.

 

Naším prvním krokem je účast v programu Nadace Via Místo, kde žijeme:

Tento projekt podpořila Nadace Via díky darům Hamers Foundation, společnosti Hornbach, pana Martina Kulíka a dalších individuálních dárců.

Celý projekt by nemohl být realizován bez spolupráce a podpory města Kunštát.

© 2020 by Ina, Karolina and Lucie