Promena

jelínkova areálu

ˇ

Činnost spolku Na Slunci je od svého počátku provázána s areálem Jelínkovy chaty. Právě v objektu Jelínkovy chaty od roku 2014 provozujeme Lesní mateřskou školu Jelínek. Od září v areálu sídlí i Lesní klub Koloušek pro další předškolní děti, který má zázemí v maringotce. Dále zde pořádáme např. příměstské tábory a environmentální programy pro školy a školky z regionu. 

 

Areál vnímáme jako místo s jedinečným geniem loci. Je rozlehlý, členitý a jeho velkou devizou jsou vzrostlé stromy. Především roky neudržovaná zeleň v kombinaci s původními chatami dává areálu nádech dobrodružného až tajemného místa; alespoň tak cítíme, že děti, navštěvující tento areál, celý prostor vnímají. Nevnímají ale, že zub času se místy zakousal už dost hluboko… Vzhledem k poslání spolku a našemu pozitivnímu vztahu k areálu, jsme se proto rozhodli iniciovat jeho celkovou obnovu a proměnu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Získali jsme grant Nadace Via v programu Místo, kde žijeme a účast v něm je náš první krok na naší cestě. Tento program má za cíl propojit místní lidi, neziskovky, firmy a instituce a společně upravit konkrétní veřejný prostor. Postupnými kroky od zapojení veřejnosti do komunitního plánování využití areálu, přes podrobnější společnou debatu o vybraných nápadech se chceme dopracovat až k podrobné architektonické studii pro celý areál a jeho stavby. Na základě této studie budeme dále hledat finanční zdroje a spolu s místní komunitou postupně realizovat proměnu areálu.

Nadace Via je nezávislá česká nadace, která za 22 let podpořila přes 5000 projektů, v nichž aktivní lidé zlepšují místo, kde žijí.
Pro celý areál je třeba navrhnout kvalitní studii, což je výzva pro architekta, kterého právě teď vybíráme.

Tento projekt podpořila Nadace Via díky darům Hamers Foundation, společnosti Hornbach, pana Martina Kulíka a dalších individuálních dárců.

Celý projekt by nemohl být realizován bez spolupráce a podpory města Kunštát.
IMG_8314
IMG_8325
IMG_8331
Via_komise
Jeleni-chata
kunstat_mkz_2020_2-650x406

Z našeho blogu

© 2020 by Ina, Karolina and Lucie