Sportovní hry

 Volnočasový kroužek "Sportovní hry"  navazuje na zkušenosti zíkané v rámci mezinárodního projektu   HEPAKid /Healthy and physicaly active kid - zdravé a fyzicky aktivní dítě/. V kroužku používáme  metodu, která je založená především na pohybových hrách, variabilitě v programu a radosti z pohybu. Děti si během půl roku vyzkouší různé sporty a samotné zjistí, který sport je baví a chtějí v něm třeba pokračovat. Anebo naopak zjistí, že jim vyhovuje nevyhraněnost, ale právě tato pestrost. 

Během zimního pololetí si vyzkoušíme mrštnost, sílu, rovnováhu, zahrajeme si spoustu her, taky basket, volejbal, různé prvky z gymnastiky, atletické disciplíny, florbal, fotbal a třeba i jiné. Na vše máme pomůcky, pro všechny:)

Ve školním roce 2019/2020

kroužek otevíráme v zimním období od listopadu do dubna

ve sportovní hale při ZŠ Kunštát

- skupina 12 dětí ve věku 5 -7 let

   ve čtvrtky od 16-17 hodin v menším  sále 

   kroužek povede Verča

 

- skupina 14 dětí 2. - 5. třída ZŠ

     ve čtvrtky od 15-16 hodin v hale 

     kroužek povede Ina a Linda

Poplatek za pololetí je 1200,- .

Po přijetí přihlášky Vám pošleme údaje k platbě.

Začínáme 7. 11. 2019 a končíme 30. 4. 2020

Děti sebou potřebují pohodlné sportovní oblečení, tenisky se světlou podrážkou a pití.

Těšíme se na Vás... Ina, Verča, Linda 

Více o projektu HEPAKid

kterého jsme se  účastnili  s předškoláky z lesní školky Jelínek

během roku 2018

Obecně je známé, že sport a pohybové aktivity jsou zdravé a žádoucí, měli bychom být obzvláště pozorní, když se jedná o děti. Do kterého sportu bychom měli zapsat své děti ve věku 3-7 let, a který sport je nejlepší pro jejich fyzický a mentální vývoj. Často se stává, že nevědomost, nebo přílišné ambice rodičů vedou k výběru sportu, podle jejich představ. S brzkou specializací v daném sportu děti přicházejí o široké pole pohybových aktivit, které nabízejí jiné sporty, a které jsou důležité pro ucelený pohybový vývoj.

Přesně tohle je mise obecné školy sportů SUPERKID. Skrze programy se děti během hraní setkají s mnoha sporty a po několika měsících se ukáže, který si je přitáhne, pro který mají vlohy, a ve kterém se cítí nejlépe. Program sportovní školky SUPERKID je primárně sestaven na rozvoj koordinace a pohybových dovedností skrze hry a zvládnutí základů různých druhů sportů. Vše se tu děje skrze hru a smích, jelikož hlavním cílem programu je, aby děti rády sportovaly a osvojily si velmi důležitý životní návyk, a to návyk fyzického cvičení

a zdravého životního stylu.

Kromě získávání návyku fyzicky se hýbat, se program zaměřuje také na socializaci a nabývání společenských hodnot chování od nejútlejšího věku, se záměrem kvalitního rozvoje charakteru a formování zdravé osobnosti člověka.

Projekt HEPAKid je založen na hodnotách sportovní školy SUPERKID z Chorvatska, jako hlavního aktéra, a během jeho trvání si my z Lesní mateřské školy v Kunštátě vyměníme zkušenosti ještě s partnery z Itálie. Projekt je zaměřen na zkvalitňování a šíření takovýchto sportovních programů za hranice Chorvatské republiky.

The HEPAKid projekt je spolufinancován programem Evropské Unie Erasmus+.

(Tento článek prezentuje názor autora, Agentura a Komise nenese žádnou odpovědnost za užití obsažených informací.)

© 2020 by Ina, Karolina and Lucie