top of page

Společné plánování Proměny Jelínkova areálu s veřejností

Kunštát má za sebou úspěšné plánovací setkání. Téměř padesát lidí využilo příležitost ovlivnit budoucnost veřejného prostoru a našlo si cestu do lesního areálu Jelínkovy chaty. Poslední červnovou sobotu tu měli možnost diskutovat o hodnotách či problémech místa, ale hlavně o aktivitách, které by zde chtěli v budoucnu provozovat. Nechyběli zástupci vedení města i členové vybrané architektonické kanceláře. Přišli představitelé dalších kunštátských spolků a sdružení. Tříhodinovým setkáním provázela facilitátorka Nadace Via.


Účastníci komunitního setkání zdůrazňovali potřeby různorodých věkových a zájmových skupin. Pojmenovali slabá místa – nevyhovující dopravní obslužnost areálu, špatný technický stav budov, dosavadní uzavřenost areálu pro veřejnost nebo neestetický vstup (rezavá brána a popelnice za branou). Ukázalo se, že lidé si zde cení přírodního charakteru areálu se vzrostlými stromy, původního vzhledu budov s dřevěnými prvky a také obyčejných věcí jako jsou stín, klid a zpěv ptáků. Vyzdvihnuty byly méně nápadné prvky jako velká nádrž na dešťovou vodu, kouzlo altánku s výhledem nebo naopak známá kuželna. Pozitivně hodnocena byla přítomnost dětí v areálu a skutečnost, že jde o prostor města, nikoliv soukromý. Zmínila se možnost propojit areál s okolím, zejména směrem ke koupališti.


Areál může v budoucnu sloužit nejen lesní mateřské školce, ale také pro pořádání výstav či workshopů keramiky. Na základě výsledků společné debaty tu může vzniknout sauna, klubovna pro teenagery, amfiteátr pro divadla a koncerty nebo lanové centrum mezi stromy. Nápadů padlo hodně. Všechny jsou zaznamenány a spolek Na Slunci jako pořadatel komunitního plánování je předal architektům. Ti dostali také obrázky znázorňující přání dětí z lesní školky a návrhy posbírané od skupiny 20 dětí věku 7–13 let, které si podobným procesem za účasti architekta prošly o pár týdnů dříve.


Nyní architekti s představiteli města proberou možnosti a limity tohoto místa z jejich pohledu vlastníka. Vypracují návrh, jak areál nově uspořádat, a na přelomu září a října ho představí veřejnosti na druhém komunitním setkání.


Dana Voborná a spolek Na Slunci

 
 


150 views0 comments

Comments


bottom of page