top of page

Proměna Jelínkova areálu - kam směřuje?

Updated: Nov 24, 2021

Vize Jelínkova areálu dostala svoji první podobu, zatím tedy alespoň na papíře či spíše v 3D vizualizaci. Už se s ní seznámilo 29 občanů z Kunštátu a okolí, kteří se první říjnovou sobotu sešli v zasedací místnosti městského úřadu a plné tři hodiny se společně věnovali druhému komunitnímu plánování. Hlavní slovo měli architekti. Veřejnosti představili dva návrhy na umístění jednotlivých aktivit, pro které se místní vyslovili na prvním komunitním setkání v červnu.

Kam tedy proměna areálu směřuje? Přítomní odhlasovali variantu, která počítá se dvěma hlavními stavbami. Jedna by tu měla vzniknout pro konání keramických kurzů a workshopů. Zahrnovat bude ukázkovou hrnčířskou dílnu a místo pro vybudování kasselské pece. Druhá stavba zase propojuje funkce pro širší komunitu jako kavárnu či čajovnu, klubovnu a dílnu, plac ke cvičení a sdílené kanceláře. Tento účel by do budoucna měla převzít Jelínkova chata. Ovšem v obnovené podobě neboť její technický stav nedovoluje opravu. Kromě těchto dvou prostor se také připravuje zázemí jak pro nejmenší děti v lesní školce a lesním klubu, tak pro starší děti a náctileté. Pro ně architekti přišli s nápadem na adventure playground neboli tvořivé hřiště, kde si děti vytvářejí prostor pro své hry v podstatě sami. Nově by v areálu měla své místo získat i sauna, altán s ohništěm či komorní přírodní amfiteátr - všechno pro veřejnost, která zde dostane možnost se scházet, tvořit a aktivně odpočívat.

Součástí Jelínkova areálu by i nadále měla zůstat kuželna, jejíž návrat do původní funkční podoby si podle slov starosty chce do své péče vzít město Kunštát. Záměrem je obnovit tuto unikátní stavbu nejen pro hru “v kuželky”, ale i pro komorní posezení u krbu pro městské i soukromé akce.


Intenzivní práce na architektonické studii Během podzimu intenzivní práce na proměně Jelínkova areálu pokračují dál. Uvažování o Jelínkově areálu jako jednom organickém celku - co je v něm smysluplné provozovat a jak by mohl jako celek vypadat - budou shrnuty v architektonické studii. Její součástí je i plán obnovy zeleně. Architekti studii vypracují do konce roku 2021 na základě nápadů a připomínek posbíraných během komunitních plánování, kam jsme aktivně zvali širokou veřejnost. Formou dotazníku jsme zapojili i žáky druhého stupně ZŠ Kunštát. Nyní upřesňujeme dispozice a výměry jednotlivých objektů tak, aby co nejlépe odpovídaly plánovaným aktivitám. Do této fáze se připojila i komunita kunštátských keramiků. Hlavní debatu s Molo architekty a krajinářskými architekty Steiner a Malíková vede spolek Na Slunci. Varianty návrhů mají možnost průběžně komentovat zástupci města Kunštát.


Než to všechno ožije I když je již v tuto chvíli za studií odvedeno množství práce, je to stále teprve začátek. Práci architektů a organizaci komunitních setkání nám umožnila zaplatit česká Nadace Via na základě projektu, který předložil spolek Na Slunci. Město Kunštát přispělo zhruba pětinovým podílem. Dalším krokem bude získat finanční prostředky jak pomocí fundraisingových kampaní, tak z nejrůznějších dotačních titulů. Teprve pak bude možné jednotlivé objekty postavit a vdechnout jim život. Naším nejbližším cílem je vybrat z celého plánu jeden prvek, který bychom s pomocí veřejnosti rádi postavili částečně svépomocí hned v příštím roce. Doufejme, že to bude něco příjemného a zajímavého nejen pro kunštátské, ale i přespolní.


Za spolek Na Slunci Dana Voborná a Ondřej Daniel 


 


115 views0 comments

Comments


bottom of page