top of page

Proměna Jelínkova areálu

Updated: Aug 14, 2020

   Činnost spolku Na Slunci je od svého počátku provázána s areálem Jelínkovy chaty. Právě v objektu Jelínkovy chaty od roku 2014 provozujeme Lesní mateřskou školu Jelínek. Od září v areálu sídlí i lesní klub Koloušek pro další předškolní děti, který má zázemí v maringotce. Dále zde pořádáme např. příměstské tábory a environmentální programy pro školy a školky z regionu.

   Areál vnímáme jako místo s jedinečným geniem loci. Je rozlehlý, členitý a jeho velkou devizou jsou vzrostlé stromy. Především roky neudržovaná zeleň v kombinaci s původními chatami dává areálu nádech dobrodružného až tajemného místa; alespoň tak cítíme, že děti, navštěvující tento areál, celý prostor vnímají. Nevnímají ale, že zub času se místy zakousal už dost hluboko… Vzhledem k poslání spolku a našemu pozitivnímu vztahu k areálu, jsme se proto rozhodli iniciovat jeho celkovou obnovu a proměnu.

   V červnu 2019 se na výročním členském kruhu zformovala skupina lidí, která se chce podílet na budoucím směřování areálu, dodat mu nový dech a otevřít ho širší veřejnosti. Naše myšlenky, nápady a představy jsme sepsali do dokumentu Koncepce areálu Jelínkovy chaty, který jsme k otevření společné diskuze zaslali Městu Kunštát. Páni radní nám po jeho přečtení dali v našem konání zelenou a my se pustili do dalších kroků.

   Jedním z nich bylo podání přihlášky do programu Nadace Via s názvem Místo, kde žijeme, jehož cílem je propojit místní lidi, neziskovky, firmy a instituce a společně upravit konkrétní vnitřní nebo vnější veřejný prostor, který mj. podpoří společné setkávání lidí v obci. Tento projekt byl možný podat jen s podporou města. Za minutu dvanáct před možným podáním přihlášky, se nám nakonec podařilo zodpovědět všechny doplňující dotazy našich zastupitelů, objasnit všechny nejasnosti a i tentokrát jsme dostali zelenou.   

    Měsíc po podání projektu nás čekala radostná zpráva – z 25 žadatelů o podporu jsme se dostali do druhého kola mezi vybranou osmičku. Po té nás ještě přímo v Jelínkově areálu čekala návštěva zástupců Nadace Via, během níž se hodnotící komise podrobněji zajímala o místo projektu, jeho záměr a také komunitní život v obci.

   V dnešním čísle Kunštátského zpravodaje bychom s Vámi rádi sdíleli, že náš společný příjemný rozhovor se zástupci nadace završil e-mail se zprávou: „… rádi bychom vám dali vědět, že váš projekt Zelená proměně lesního areálu Jelínkovy chaty, Kunštát je podpořen v programu Místo, kde žijeme částkou 450 000 Kč.“   

   Pro úplnost uvádím i další zdroje financování programu: Nadace Via tedy poskytne částku 450 000 Kč (z možných 500 000 Kč). Kofinancováním projektu nás dále podpořilo Město Kunštát částkou 100 000 Kč a také lokální firmy Tiskárna Bělehrádek Letovice (5 000 Kč) a Ronytrans s.r.o. (10 000 Kč). Všem zmíněným děkujeme! Spolek Na Slunci se zavázal projekt podpořit částkou 10 000 Kč. Suma sumárum máme zelenou pustit se do proměny areálu se vstupní částkou 575 000 Kč.   

   Co je důležité zmínit závěrem je, že bychom v průběhu programu rádi získali i Vaši podporu. Program Místo, kde žijeme je totiž komunitní program, který vyžaduje nejen zapojení našeho spolku a Města Kunštát, ale i propojení s širokou veřejností, tedy s Vámi… O tom, ale jak to bude celé probíhat, zase až příště.

Bára Danielová, členka spolku Na Slunci, z. s.


pro Kunštátský zpravodaj, červen 2020, ročník XXV.

 


206 views0 comments

Comentários


bottom of page