top of page

Místo, kde žijeme: Kunštát

Updated: Aug 14, 2020

   Nadace Via je česká nezávislá nadace, která nečerpá peníze z evropských ani státních fondů, ale prostředky získává od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění, které sama investuje. Za 22 let podpořila okolo 4000 projektů, v nichž aktivní lidé zlepšují místo, kde žijí. Proměňují a oživují veřejná prostranství, obnovují drobné památky či organizují sousedské slavnosti. Nadace Via učí lidi pečovat o společný prostor, vzájemně naslouchat svým přáním a potřebám, a spolupracovat. Důsledkem je zlepšení vybraného místa v jejich obci, a také prohloubení jejich vztahu k místu, kde žijí. Obnova parků, stavba herních prvků pro děti, rekonstrukce zvoničky, obnova historické pumpy, oprava návsi pro společné setkávání, přírodní amfiteátr s letním kinem, molo kolem ořešáku jako posezení pod stromy, obnovení slavné plovárny, vícegenerační komunitní zahrada – to jsou místa v českých a moravských obcích, která už lidé společně proměnili.


   V následujících dvou letech tuto podporu dostane také město Kunštát. Co to znamená, shrnuje ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco: „Od nás dostanou grant v řádu stovek tisíc korun, konzultanta, do projektu je zapojen architekt. Celý projekt trvá dva roky. V první fázi lidé … plánují, co by na místě chtěli vytvořit, následují společné brigády, do kterých se zapojí mnohdy i desítky sousedů. A po dvou letech přijde slavnostní otevření.“

   Podle nezávislé hodnotící komise pro 12. ročník programu Místo, kde žijeme byla kvalita projektů ve finále tak vysoká, že se komise rozhodla v omezené míře podpořit i jeden projekt navíc. Spolu s Kunštátem podporu získávají také obce Bílá Voda (okres Jeseník), Chudčice (okres Brno-venkov) a Votice (okres Benešov).


Co se má do roku 2022 na jednotlivých místech stát?


   V obci Bílá Voda (320 obyvatel) na polských hranicích se mísí sedm národností, přičemž třetinu tvoří Rumuni. Zástupci obce chtějí společně se spolky zvelebit zahradu kolem obecního úřadu. Zahrada obklopí nově vznikající chlebovou pec a sušárnu na ovoce, a místní si tak vytvoří místo pro oslavy a hodování.


    Projekt Spojeni hrou v Chudčicích (825 obyvatel) iniciovali zastupitelé obce, kteří už mají s Nadací Via dobrou zkušenost z budování altánu, který dnes místní rádi navštěvují. Nyní chtějí obnovit zarostlý obecní pozemek u fotbalového hřiště vedle Sokola. Záměrem je vybudovat zde hřiště pro mládež, park a celkově místo zvelebit. Pavel Konečný, zastupitel Chudčic, o tom říká: „Líbilo se nám, že se to bude dělat jinak, že se zapojí veřejnost. Jsme zvyklí, jako zastupitelé, že obec něco udělá, a teď přijdou negace. Z tohoto mám velmi dobrý pocit, že lidé cítí, že se vše bude teprve tvořit. Když jsme řekli náš záměr v Sokole, hned začaly padat nápady. Lidé začali vymýšlet sami.“


   Členové spolku ve Voticích (4500 obyvatel) přesvědčili zástupce obce k obnově místního kláštera, který byl veřejnosti po generace uzavřen. Nyní s pomocí Nadace Via zapojí širokou veřejnost do plánování, přeměny a znovuotevření klášterní zahrady, která má potenciál stát se centrem pro místní komunitu.


A co se bude dít v Kunštátu?


   V našem městě je nositelem projektu spolek Na Slunci, který sdružuje 42 členských rodin. Spolek získal podporu kunštátských zastupitelů k proměně chátrajícího areálu Jelínkovy chaty. Chceme přizvat občany Kunštátu k hledání budoucího využívání tohoto unikátního areálu ze 40. let 20. století. V létě areál díky své přirozeně lesní povaze představuje doslova klimatickou oázu, zároveň jsou v něm objekty, které čekají na své využití, např. bývalá kuželkárna. Projekt představuje výzvu pro architekta, který bude muset pro místo navrhnout kvalitní studii.


   Kromě grantu je pro týmy přichystána i podpora ve formě seminářů a inspirativních cest do obcí, jež proměnou prošly už v minulosti. A také komunitní plánování vedené nezávislým facilitátorem, do kterého bude mít možnost vstoupit každý občan Kunštátu, který bude chtít. Program Místo, kde žijeme zahajuje poslední červnový víkend právě v Kunštátu. V budově Jednoty v Rudce, kde spolek Na Slunci provozuje dětskou družinu Skok, přivítáme Nadaci Via a členy pracovních týmů ze všech zmíněných obcí.


Dana Voborná, členka spolku Na Slunci, z. s. a koordinátorka projektu


Tento projekt podpořila Nadace Via díky darům Hamers Foundation, společnosti Hornbach, pana Martina Kulíka a dalších individuálních dárců. Partnerem projektu je město Kunštát. Za podporu děkujeme místním dárcům – firmám Ronytrans s. r. o. a Tiskárně Bělehrádek Letovice.

 


69 views0 comments

Comments


bottom of page