top of page

Dvojí májové pozvání do Jelínkova areálu


V minulém roce jsme společně plánovali možné budoucí využití Jelínkova areálu, který kunštátské veřejnosti nabízí krásné přírodní místo k setkávání. Následovala řada pracovních schůzek spolku Na Slunci s Molo architekty a krajinářskými architekty Steiner a Malíková. I zástupci města měli možnost připomínkovat vznikající architektonickou studii.


Její finální verzi architekti prezentovali na březnovém zastupitelstvu města Kunštát. Od radních jsme získali souhlas se záměrem první stavby nového obsahu Jelínkova areálu: sauny. Právě saunu jsme vybrali, protože se umístila mezi prioritami občanů, kteří přišli na první komunitní plánování proměny Jelínkova areálu.


V tuto chvíli souběžně probíhají dvě aktivity. Společně s městem hledáme nejlepší technické a právní podmínky pro stavbu sauny a chystáme podklady pro její konečné schválení zastupiteli. Ve spolupráci města Kunštát a spolku Na Slunci také zajišťujeme ošetření stromů a keřů a bezpečnost a průchodnost areálu.


Tuto sobotu 7. května dopoledne Vás srdečně zveme na 1. společnou brigádu. Rádi se s Vámi potkáme u společného díla pod zelenými stromy! Na kávu a čaj v Jelínkově areálu se můžete zastavit o týden později 14. května při férové snídani.

Na Slunci Vám přeje pěkný máj!

 


 23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page