Hledáme architekta

Hledáme tým architektů pro komunitní projekt
Zelená proměně lesního areálu Jelínkovy chaty, Kunštát

     Spolek Na Slunci hledá tým architektů pro vypracování projektu proměny lesního areálu na multifunkční prostor s moderním zázemím pro vzdělávací aktivity spolku a setkávání místních občanů. Jedná se o areál Jelínkovy chaty na okraji městečka Kunštát o ploše 12 371 m2 s pěti stavbami, dvě nejstarší ze 40. let 20. století. Od roku 2014 sídlí v Jelínkově chatě Lesní mateřská škola Jelínek. Kromě toho spolek Na Slunci v areálu pořádá volnočasové a environmentální programy pro děti. S podporou města Kunštát a v rámci programu Místo, kde žijeme Nadace Via chceme tento areál komplexně uchopit jako jeden organický celek, dodat mu nový dech a otevřít širší veřejnosti. Součástí procesu bude i komunitní plánování.
Zadáním je zpracování architektonické studie celého areálu a jednotlivých objektů a dalších stupňů projektové dokumentace. Role architekta bude spočívat v účasti na plánovacích setkáních s veřejností, zpracování návrhů a vypracování dokumentace pro další řízení. Konkrétní budoucí podoba veřejného prostoru bude vytvářena vzájemnou spoluprací komunity místních obyvatel a vás architektů, jako odborníků, kteří dokáží realizovat nápady, myšlenky a přání místních obyvatel. Od toho se bude odvíjet i konečný rozsah prací.

Co od Vás očekáváme:

 • architektonická studie celého areálu a jednotlivých objektů
 • dokumentace pro územní a stavební řízení a další inženýring, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • dokumentace pro provedení stavby pro objekt vybraný v komunitním plánování
 • a/nebo dokumentace pro regeneraci areálu
 • promyšlené hospodaření s dešťovou vodou
       návrh následné péče o revitalizované území
Odborné dovednosti 
 • zkušenost s navrhováním veřejného prostoru
 • schopnost koncepčně uchopit dané místo včetně zasazení do krajiny a práce se zelení
 • ochota respektovat historii i současnost daného místa
 • ochota respektovat požadavky vzešlé z komunitního plánování a požadavky zadavatele
 • zkušenost s environmentálně příznivými technologiemi, zejména hospodaření s vodou
 • autorizace A3 – zahradní architektura
 • autorizace A1 – architektura
Zapojení do programu Místo, kde žijeme Nadace Via 
 • zapojení do živého procesu komunitního plánování (listopad 2020 a březen 2021)
 • spolupráce s facilitátorem, týmem a veřejností
 • ochota a schopnost pracovat podle zadání, které vzejde z komunitního plánování
 • komunikativnost, schopnost představit studii zastupitelům města a především veřejnosti
Termíny dokončení prací
 • únor 2021 architektonická studie areálu a budov
 • červen 2021 získání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • srpen 2021 prováděcí dokumentace
Vzhledem k neznámým termínům dokončení všech prací na proměně areálu předpokládáme, že autorská práva na dílo budou patřit spolku .

Co nabízíme:

 • možnost tvořit architekturu pro podporu místní komunity, pro podporu udržitelného rozvoje
 • pestrou práci na projektu ve všech jeho fázích
 • aktivní spolupráci nadšeného týmu místního spolku Na Slunci, z. s.
 • sdílení know -how Nadace Via v projektování pro místní komunitu
Podklady
 • geodetické zaměření areálu
 • stručná studie využitelnosti z roku 2014
 • dendrologický průzkum porostu
 • stavebně-technický průzkum budov podle potřeby

Prosíme, zašlete nám:

 • profesní životopis 
 • doložení autorizace A1 a A3
 • cenovou nabídku pro uvažované projekční kroky a fáze:
  • architektonická studie areálu (cca 12 tis. m2)
  • architektonická studie hlavní komunitní budovy (250 m2, 2 podlaží)
  • architektonická studie objektu pro lesní školku (230 m2, 2 skupiny dětí)
  • architektonická studie rekonstrukce historické kuželny (85 m2)
  • Poznámka: Areál má písčité podloží a výstavba klasickým způsobem bude možná jen na zastavěných plochách původních staveb. Proto uvádíme jejich výměru.
  • dokumentace pro územní řízení (dle vyhlášky 499/2006 Sb.) včetně získání územního rozhodnutí
  • dokumentace pro stavební řízení (dle vyhlášky 499/2006 Sb.) včetně získání stavebního povolení
  • dokumentace pro provedení stavby – hlavní komunitní budova (dle vyhlášky 499/2006 Sb., včetně položkového rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr)
  • dokumentace pro provedení stavby – regenerace areálu (dle vyhlášky 499/2006 Sb., včetně položkového rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr)
  • autorský dozor

Vaše přihlášky

 • zašlete do 28. srpna 2020 na adresu kintrova@sci.muni.cz nebo Kateřina Kintrová, Rudecká 568, Kunštát 679 72.
 • Ze zaslaných nabídek vybereme zájemce, které pozveme na osobní pohovor. Osobní pohovor proběhne ve druhé polovině září.
 • Chcete-li si celý areál nejdříve prohlédnout, zveme Vás na (komentované) prohlídky každý čtvrtek od 15 hodin. Schůzku si, prosím, předem domluvte s paní Kintrovou, kontakt níže.
Těšíme se na Vás!

Kontaktní osoba:

Kateřina Kintrová
telefon: 731 84 53 35
email: kintrova@sci.muni.cz

upresnující

dovetek

ctete

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

procházka areálem

Kudy k nám

Souřadnice GPS: N 49°30.72', E 16°31.29'

Partneri

ˇ

Tento projekt podpořila Nadace Via díky darům Hamers Foundation, společnosti Hornbach,
pana Martina Kulíka a dalších individuálních dárců.

Město Kunštát

© 2020 by Ina, Karolina and Lucie