© 2019 by Ina and Karolina

Dětský klub Skok

„Dětský klub SKOK“

Tříletý projekt „Dětský klub Skok“ je otevřen v pětidenním provozu od 1. února 2019. Projekt je podpořen v rámci programu Operační program Zaměstnanost, ve výzvě Místní akční skupiny Boskovicko+ – OPZ – Slaďování rodinného a profesního života II. Cílem tohoto projektu je usnadnit rodičům lépe sladit jejich pracovní a rodinný život.

Klub je zaměřen na odpolední péči o děti  1. stupně základních škol. 

V klubu dětem nabízíme  možnost pestře a kvalitně tráveného času 

v bezpečném a tvůrčím prostředí. Dohled nad dětmi vykonávají zkušení vychovatelé. 

Klub je otevřen během celého školního roku, a během jarních a letních prázdnin je doplněn příměstskými tábory. Sledujte proto nabídku na stránkách.

 
Kdy?        pondělí – pátek od 12.00 – 17.00 hodin
Kde?        zrekonstruované prostory Jednotao Rudka 80.

Pro rodiče s návazností na trh práce se jedná se o bezplatnou službu.

Služba klubu je určena pro rodiče, kteří jsou navázáni na trh práce. Jedná se o osoby zaměstnané, OSVČ, v rekvalifikačním procesu nebo osoby registrované na Úřadu práce. Pro tyto rodiny je služba bezplatná.

Grant se bohužel nevztahuje na rodiny, kdy je jeden z rodičů na rodičovské dovolené bez pracovního zařazení.
Tyto rodiny mohou i nadále Klub navštěvovat, ale služba pro ně bude zpoplatněna (viz provozní řád).

V případě zájmu, kontaktujte prosím managerku projektu Inu Liškovou na tel. čísle: 776 043 571, nebo na inaliska@email.cz
V případě, že máte o klub zájem, prosíme vyplňte tyto dokumenty:
– přihláška do klubu 
– od jednoho z rodičů je potřeba vyplnit Monitorovací list
– potvrzení obou rodičů o postavení na trhu práce. Pokud žije dítě v domácnosti pouze s jedním z rodičů dokládá se jen jeden rodič.
  potvrzení pro OSVČ

 

 
Děkujeme a těšíme se na vás.
Máme nové družinové telefonní číslo, které si prosím uložte:  +420 774 377 889
Na toto číslo prosíme, pište omluvenky, nebo změny v plánu, či jiné.
V případě potřeby Vás  Jiří bude kontaktovat také z tohoto čísla.
Projekt DĚTSKÝ KLUB SKOK byl spolufinancován Evropskou unií.
 

 

Hlavní průvodce

Jiří Kameník

"Život je buď smělé dobrodružství,

nebo nic." /Helen Keller/

                                                                                             TÁBORY LÉTO 2019

máme úspěšně za sebou 4 letní příměstské tábory - výpravový, fantasy, řemeslný a sportovní

                It takes a village to raise a child.

                              Africké Yuruba přísloví

tábor řemesla2